Giám sát hành trình XT3.5 định vị hợp chuẩn do Bộ GTVT công nhận

 • Truyền dữ liệu định vị qua TCP với các gói dữ liệu bao gồm: Gói dữ liệu và vị trí; Gói dữ liệu truyền lại (truyền lại tại thời điểm sóng yếu hoặc gặp sự cố); Gói dữ liệu hình ảnh (kèm tọa độ); Gói dữ liệu chứa các thông báo
 • Phương thức truyền dữ liệu về máy chủ: Theo sự kiện; Theo khoảng thời gian; Theo khoảng cách.
 • Phương thức cấu hình các tham số: Qua SMS; Qua máy tính; Qua GPRS.
 • Phương thức nhận dạng lái xe: Qua đầu đọc thẻ RFID.
 • Các thông tin lưu trữ:Hành trình xe; trạng thái xe; thông tin liên quan đến lái xe; Đầy đủ thông tin phù hợp QCVN 31:2014/BGTVT.
 • Hỗ trợ cảnh báo qua: GPRS; SMS.

Các chức năng giám sát xe online của thiết bị giám sát hợp chuẩn BGT​
Quản lý hiện trạng xe
Vị trí hiện tại của xe
Thông tin xe (vận tốc, thông tin nhiên liệu, cửa, động cơ, điều hòa, dừng đỗ…)
Thông tin BGT theo quy chuẩn
Chức năng giám sát nhiều xe trên cùng một màn hình, tại cùng thời điểm.
Chức năng cảnh báo online hiệu quả, linh hoạt.
Cảnh báo lái xe sắp vi phạm thời gian lái xe theo bộ giao thông
Cảnh báo xe vi phạm quá tốc độ
Cảnh báo xe đổ hút nhiên liệu…
Bản đồ: Hỗ trợ các loại bản đồ theo google, bản đồ vệ tinh, Việt bản đồ…
Hệ thống hỗ trợ tạo vùng cảnh báo, điểm cảnh báo, điểm kiểm soát cần lưu ý, xem biểu đồ nhiên liệu

tra cứu định vị giám sát hành trình ô tô , xe tải từ xa lộ trình của xe theo thời gian thực với các thông số vị trí xe chính xác định vị theo dõi đến từng con đường, vận tốc, hướng di chuyển, trạng thái dừng/di chuyển.
Trạng thái xe hiển thị trực tiếp trên bản đồ số chi tiết của Việt Nam cũng như toàn thế giới ở trung tâm điều hành
Lưu giữ lộ trình từng xe trong thời gian 12 tháng
Báo cáo quãng đường và các trạng thái đóng mở.
Cảnh báo tốc độ
Quản lý được cở sở quản lý bản đồ lịch trình đã từng đi qua đối với ngành công nghệ xe cộ thì không thiếu quản lý xe từ xa này

Giám sát hành trình hợp chuẩn được nhiều người lựa chọn sử dụng nhờ các tính năng sau:

– Cảnh báo khi xe chạy quá tốc độ cho phép. Lái xe chạy quá số giờ quy định trong ngày

– Quản lý thông tin về tài xế như tên, số điện thoại, số giấy phép lái xe, ngày cấp, ngày hết hạn…

– Quản lý, giám sát phương tiện trực tuyến 24/7 theo chuẩn QCVN31:2014/BGTVT

– Xem lại báo cáo lộ trình, thông tin, địa chỉ dừng đỗ, quãng đường di chuyển

 • Đầy đủ các báo cáo BGT theo quy chuẩn 2011 và báo cáo BGT theo quy chuẩn 2014 luôn được cập nhật kịp thời theo thông tư, văn bản pháp luật:
 •  Báo cáo hành trình
 •  Báo cáo vận tốc từng giây
 • Báo cáo quá tốc độ
 • Báo cáo thời gian lái xe
 • Báo cáo tổng hợp theo xe
 • Báo cáo tổng hợp theo lái xe…
 • Hệ thống báo cáo tổng hợp: Giúp người dùng tổng hợp được các thông tin KM, khoảng thời gian hoạt động
 • Hệ thống báo cáo hoạt động: Tổng hợp thông tin xe ra vào điểm/trạm kiểm tra, trạm thu phí
 • Báo cáo nhiên liệu: Hệ thống thống kê đầy đủ và chính xác số lần đổ hút nhiên liệu, cùng các thông tin định mức nhiên liệu đã tiêu thụ và nhiên liệu quy định cho từng xe…
 • Báo cáo khác như Báo cáo dừng đỗ, Báo cáo hoạt động động cơ, Báo cáo bảo trì bảo dưỡng xe,.. Giúp người dùng quản lý và theo dõi thông tin xe chi tiết, rõ ràng trên từng báo cáo

chi tiết : https://dinhvitoancau.net/san-pham/giam-sat-hanh-trinh-hop-chuan-xt35-quan-ly-xe-24-24/

.